Υγεία

1
Δημητρίου Καλυβιώτη, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645026213
3
Ιωάννη Γαζή 10, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645024320, 2645021070
4
Καραβέλα, Εντός Εμπορικού Κέντρου The City, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645025734
7
Νυδρί (Κεντρικός Δρόμος), Λευκάδα
Τηλέφωνο
6979975143
8
Νυδρί, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645092888
9
Καράβελα & Κατωπόδη, Λευκάδα (εντός εμπ. κέντρου)
Τηλέφωνο
2645024500
Πεφανερωμένης 9, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645022822
Αρ. Βαλαωρίτη 12, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645025715
Φιλοσόφων 262, Λευκάδα, Δημοκρατίας 41, Βόνιτσα
Τηλέφωνο
2643022524
Δημητρίου Καλυβιώτη 6, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645301301
Καρυά, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645041205
Βασιλική, Λευκάδα
Τηλέφωνο
6985673728
Ιωάννη Γαζή 11, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645770070
Βαλαωρίτου Αριστοτέλη 10, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645022047
Ιωάννου Μελά 193, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645023691

Σελίδες