Φαρμακεία

1
Νυδρί, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645092888
2
Καρυά, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645041205
3
Ιωάννου Μελά 193, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645023691