Παγωτά

1
Μητροπόλεως 8, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645025557
2
Δάιλπφερδ 9, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645026666