Γραφεία Τελετών

1
Σπύρου Φίλιππα Πανάγου 15, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645032017
2
Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Λευκάδα
Τηλέφωνο
2645026641