ΠΑΕΙ ΚΑΙΡΟΣ - ΛΙΑΛΙΟΣ ΖΩΗΣ & ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.